Wat is Flyball ?

Flyball is de enige teamsport binnen de hondensporten. Het is een estafetterace tussen 2 teams van 4 honden.
Elke team heeft nog max 2 reservehonden in het team. Een flyballteam bestaat dus minstens uit 4 en max uit 6 honden.
In de Nederlandse competitie geldt dat binnen een team slechts 2 honden van hetzelfde ras mogen worden ingezet.

Uitleg Spel

De baan van 15,55m moet heen en terug afgelegd worden. Op de heenweg zonder bal, de bal wordt, bij gebruik van de internationale box, door middel van een swimmersturn uit de box genomen en zo snel mogelijk teruggebracht naar de eigenaar. In Nederland wordt veelal gebruikgemaakt van de Nederlandse bak. Daarbij wordt door de hond door middel van een soort pedaal (de plank) een (tennis-)bal gelanceerd die door de hond gevangen moet worden. Op de baan staan 4 horden op 3,05m van elkaar geplaatst. Deze horden moeten uiteraard genomen worden. Pas als de vorige hond terug over de start- en finishlijn is mag de volgende hond starten. Het team dat zijn 4 honden het eerst foutloos binnen krijgt wint. De kleinste hond van het team is wat men noemt ‘de hoogtehond, hij bepaalt de hoogte van de hindernissen. De hoogte van de hindernissen verschilt volgens de plaatselijke reglementen maar is meestal tussen 17,5 cm en 35 cm (7″ en 14″) opgaand per 2,5cm (1/2″).

Om er snelheid in te krijgen wordt met vliegende starts gewerkt. Dat kan perfect omdat er met startlichten gewerkt wordt. Op de startlijn staat een set sensoren die registreren wanneer de honden starten en wisselen/. Bij een fout gaat er een licht branden en moet de hond die een fout gemaakt heeft opnieuw lopen. Elk team krijgt 1 valse (te vroege) start. Bij een 2e wordt de heat verder gelopen. Bijna elke competitie heeft zijn eigen reglementen waardoor vergelijken van prestaties en resultaten bijna onmogelijk is. In de meeste competities wordt het EJS (Electronic Judging System) gebruikt.

Geschiedenis

Flyball is overgewaaid uit de Verenigde Staten. In 1970 vond Herbert Wagner daar deze vorm van hondensport uit en in 1985 werd de North American Flyball Association (NAFA) opgericht.

Populariteit Flyball is een goede en leuke sport voor actieve honden die veel beweging nodig hebben en het is ook een sociaal gebeuren voor de hondenbezitters. De snel groeiende populariteit in vele landen is mede te danken aan het feit dat niet alleen rashonden, maar ook kruising kunnen deelnemen aan de verschillende competities. Een grote verscheidenheid aan rassen en kruisingen nemen deel aan de competitie van de Belgische Flyball Belge (BFB). In Nederland bestaat er een competitie, onder auspiciën van de Raad van Beheer, georganiseerd door Flyballcompetitie.nl. Verschillende Nederlandse teams verkiezen de internationale bak en lopen in een Belgische competitie bij de BFB of de KKUSH.

Ook op het allerhoogste Europese en wereldniveau lopen er verschillende rassen mee, zoals de bordercollie, Mechelse herder en whippet, maar ook minder gekende rassen zoals Pyrenese herders, borderterriërs en pumi. Op het hoogste niveau zijn het vooral kruisingen die het mooie weer maken. Bijna elke hond die fysiek geschikt is kan aan flyball doen. Voor elk niveau is er een divisie waar de honden hun gelijken hebben qua snelheid zodat Jack Russels en Yorkshire Terriërs ook kunnen deelnemen. Het is een spannende en spectaculaire sport, die ook nog eens leuk om zien is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Flyball

Powered by Watch Dragon ball super